Visoka odškodnina Planinšec opozarja, da je nujen pogoj za upravičenje do odškodnine prijava poškodbe pri delu in seveda obisk zdravnika čim prej, torej v naslednjih dneh po delovni