Pri podjetju Visoka odškodnina Planinšec je svojo odškodnino rešilo že veliko delavcev

Visoka odškodnina Planinšec opozarja, da je nujen pogoj za upravičenje do odškodnine prijava poškodbe pri delu in seveda obisk zdravnika čim prej, torej v naslednjih dneh po delovni nesreči. Dorian Planinšec, direktor podjetja Visoka odškodnina Planinšec, nam je prijazno razkril še nekaj drugih pomembnih napotkov za vse, ki ste se poškodovali v delovni nezgodi. Poleg tistih, ki so povezane s prometnimi nesrečami, so poškodbe, ki so posledica nezgode na delovnem mestu, namreč najpogostejši razlog za vložitev odškodninskega zahtevka.

Kdaj sploh lahko govorimo o poškodbi pri delu? Kako je to področje zakonsko urejeno oziroma definirano in čigava dolžnost je izplačilo zavarovalnine?

Trenutno aktualno opredelitev poškodb pri delu, ki velja od začetka leta 2013, je mogoče najti v 66. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Dobro je vedeti, da poleg različnih poškodb, ki so neposredno povezane z delovnim procesom, v to kategorijo sodijo tudi tiste poškodbe, ki nastanejo na službeni poti ali pa med prevozom do delovnega mesta ali domov, če je prevoz organiziral delodajalec. Večina delodajalcev ima danes sklenjeno zavarovanje odgovornosti za poškodbe pri delu, kar pomeni, da je za izplačilo odškodnine odgovorna zavarovalnica, na katero se v takšnem primeru tudi naslovi odškodninski zahtevek.

Visoka odškodnina Planinšec

Strah pred odzivom delodajalca torej ni potreben, saj ta zaradi odškodnine, ki se izplača delavcu, praviloma nima nikakršnih stroškov?

Tako je, v večini primerov odškodnina ne predstavlja finančnega bremena za delodajalca. Če niste prepričani, ali je imel vaš delodajalec sklenjeno ustrezno zavarovanje v času, ko je nastala poškodba pri delu, lahko to v podjetju Visoka odškodnina Planinšec preverimo namesto vas. V tistih redkih primerih, ko zavarovanje ni bilo sklenjeno, pa je možen tudi odškodninski zahtevek zoper delodajalca. Pri Visoki odškodnini Planinšec vam seveda stojimo ob strani, tudi če se odločite za to pot.

Katere pa so tiste najpomembnejše formalnosti, ki jih je treba urediti, če pride do poškodbe pri delu, in kdo je za to odgovoren?

Dolžnost delodajalca (oziroma vodje delavcev) je, da se poškodba pri delu čim prej prijavi, kot to določa 41. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Nujni korak pri tem je izpolnitev obrazca ER-8 (v štirih izvodih), ki ga mora pregledati in po potrebi dopolniti zdravnik. Priporočljivo je, da pri izpolnjevanju obrazca sodeluje strokovni delavec, ki je v podjetju zadolžen za varnost pri delu. Obrazec ER-8, ki je nato osnova za izplačilo odškodnine, se mora oddati čim prej. Skrajni rok za prijavo dogodka se izteče po 3 dneh od nastanka poškodbe oziroma od nezgode na delovnem mestu. Kontaktirajte podjetje Visoka odškodnina Planinšec, da vam pri tem pomaga.

Delodajalec mora torej poskrbeti za ustrezno in pravočasno prijavo nezgode pri delu, kaj pa Visoka odškodnina Planinšec svetuje delavcem?

Vsekakor je zelo pomembno, da delavec, ki je bil vpleten v nezgodo na delovnem mestu, čim prej obišče zdravnika. Tako bo dogodek ustrezno evidentiran. Včasih se namreč šele po določenem času izkaže, da je prišlo zaradi nezgode pri delu do poškodb oziroma resnejših posledic. V primeru očitnih poškodb pa bo prav zdravstvena dokumentacija pomembno vplivala na uspešno izplačilo odškodnine in tudi na njeno višino.

Visoka odškodnina Planinšec

Kaj pa če je zaradi poškodbe potrebna daljša bolniška odsotnost oškodovanca? To je lahko namreč povezano s precejšnjim izpadom dohodka. Je oseba, ki se je poškodovala pri delu, upravičena tudi do nadomestila za obdobje zmanjšane delovne zmožnosti?

Da, odškodnina za nezgodo pri delu je lahko vezana tako na nematerialno škodo (neposredne poškodbe) kot na materialno – tisto, ki je že nastala, in tisto, ki jo je mogoče pričakovati v prihodnje. Tako je delavec, ki se je poškodoval med delom, upravičen tudi do odškodnine za izpad dohodka. Zahtevek za tovrstno odškodnino se vloži ločeno, najpomembnejša priloga pri tem pa so plačilne liste za obdobje neposredno pred nesrečo in plačilne liste za čas bolniške odsotnosti, na podlagi katerih se lahko izplača odškodnina.

Zakaj bi tistim, ki želijo priti do odškodnine za poškodbo pri delu, svetovali, da se obrnejo prav na Visoko odškodnino Planinšec?

Visoka odškodnina Planinšec svojim strankam pomaga do čim višje odškodnine, pri čemer smo vezani na uspeh – to pomeni, da nam provizija pripada le v primeru uspešno pridobljene odškodnine. Pomagamo tako pri zbiranju dokumentacije in pri natančni specifikaciji odškodninskega zahtevka, pri čemer so naša referenca podobni primeri, ki jih poiščemo v digitalnem registru sodne prakse. Poskrbimo, da pri uveljavljanju pravice do odškodnine izkoristite zares vse možnosti, ki so vam na voljo. Po potrebi pa vam tako pomagamo tudi pri pripravi pritožb ali celo pri načrtovanju tožbe.

Kategorija: Ostalo
Oznake:
Komentarji: Ni komentarjev

Ocenite to stran